گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 1395.11.23
كد :14
فروش پكيج جديد تاچي دركرج در مدلهاي اكو و اسمارت


فروش پكيج جديد تاچي (كم مصرف )


پكيج اكو و اسمارت تاچي كم مصرف 24000 كيلو كالري مناسب جهت زير بنا تا 160


متر با صداي كم فن به جهت دور متناوب بودن و نيز هوشمند بودن سيستم احتراق

و تخليه سوخت ايمن در مدلهاي جديد آماده تحويل دركرج و استان البرز